Chỉ Cần Hỏi!

Quyền hạn của quý vị, cam kết của chúng tôi GBT cam kết bảo đảm rằng không ai bị loại trừ khỏi việc tham gia hay bị từ chối quyền lợi dịch vụ của chúng tôi do bị hạn chế khả năng đọc, viết, nói hay hiểu tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ để giúp quý vị hiểu và tận dụng xe buýt thành phố và dịch vụ GBT Access.

 

Các dịch vụ này bao gồm, dịch Google trên mạng lưới, dịch qua điện thoại (On-the-Phone Translation, hay OPT), và các biển báo và tài liệu song ngữ.

 

Dịch bằng văn bản

Tất cả các tài liệu quan trọng nhất của GBT đều được cung cấp bằng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các tài liệu về chủ đề quan trọng cũng được dịch sang ngôn ngữ này theo yêu cầu:

  • Các mẫu đơn của GBT Access, thông báo từ chối, mất hay giảm quyền lợi hoặc dịch vụ
  • Hướng dẫn cách nộp đơn xin dịch vụ vận chuyển hỗ trợ cho người tàn tật ADA
  • Các mẫu than phiền về Tựa Đề VI (Dân Quyền) và thông báo về quyền hạn công dân theo Tựa Đề VI
  • Thông tin về giá vé và nửa giá vé
  • Hướng dẫn về cách lấy thông tin về thời biểu và lộ trình
  • Hướng dẫn cách nhận thông báo và tham gia vào hoạt động công cộng và tiếp ngoại
  • Hướng dẫn cách liên lạc với GBT hay nộp đơn than phiền
  • Mẫu đơn than phiền

Dịch qua điện thoại - GBT cũng cung cấp dịch vụ dịch qua điện thoại. Nếu gặp khó khăn khi liên lạc thì đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể gọi thông ngôn giúp đỡ – 203-333-3031.

 

Nộp đơn than phiền – Nếu muốn than phiền, quý vị có thể gọi số 203-333-3031 từ 6:00 sáng đến 6:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

 

Nộp đơn xin dịch vụ GBT Access – Muốn yêu cầu thông tin về GBT Access (dịch vụ tận cửa cho người đi là lão niên và người tàn tật), quý vị có thể gọi số 203-366-7070, số chuyển tiếp 131, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều.

 

Chào mừng quý vị đi xe!

Follow us:

Follow Us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on flickr

 

Rider Alerts

Feb 21, 2019

Winter Weather Alert

Buses are operating on a normal service schedule today. Riders should expect minor delays and leave additional time for travel. Stay safe, stay warm!

Alerta de clima invernal

Esta hoy los autobuses operan según el horario de servicio normal. Recuerde que podría necesitar más tiempo que el habitual para su viaje. ¡Manténgase abrigado y seguro!More info »